PRZEWODNICZĄCA:
prof. dr hab. Maria JUDA, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

 

SEKRETARZ:
dr Grażyna PIECHOTA, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

 

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Paulina BUCHWALD-PELCOWA, Biblioteka Narodowa

prof. dr hab. Iwona IMAŃSKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Dariusz KUŹMINA, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof MIGOŃ, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Edward POTKOWSKI, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Janusz TONDEL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Jolanta Gwoździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegi w Olsztynie
dr hab. Małgorzata Komza, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Grażyna Wrona, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

 

Zespół Historii Kultury Książki

Plan pracy Zespołu:

1.     Dokończenie działań na rzecz ustanowienia Nagrody Naukowej im. Karola Estreichera.

2.     Zorganizowanie przynajmniej dwóch naukowych zebrań Zespołu.

3.     Aktywne uczestnictwo członków Zespołu w konferencjach naukowych poświęconych zagadnieniom historyczno-bibliologicznym oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu powyższej problematyki.