PRZEWODNICZĄCA:
prof. dr hab. Maria JUDA, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

 

SEKRETARZ:
dr Grażyna PIECHOTA, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

 

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Paulina BUCHWALD-PELCOWA, Biblioteka Narodowa

prof. dr hab. Iwona IMAŃSKA, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. dr hab. Dariusz KUŹMINA, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krzysztof MIGOŃ, em. prof. Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Edward POTKOWSKI, em. prof. Uniwersytetu Warszawskiego

prof. dr hab. Janusz TONDEL, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
dr hab. Jolanta Gwoździk, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew, prof. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegi w Olsztynie
dr hab. Małgorzata Komza, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Bożena Koredczuk, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
dr hab. Grażyna Wrona, prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie