Skład Komisji

PRZEWODNICZĄCA:

dr hab. KATARZYNA SIERAKOWSKA, prof. PAN – IH PAN (KNH PAN)

  

CZŁONKINIE:

Dr hab. Joanna Dufrat - UWr

Dr hab. Agnieszka Jakuboszczak, prof. UAM 0

Dr Agnieszka Janiak-Jasińska – UW

Dr hab. Dobrochna Kałwa  - UW 

Dr hab. Barbara Klich-Kluczoewska - UJ (KNH PAN)

Dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel - UMCS

Prof. dr hab. Bożena Popiołek (UP im. KEN)

Dr hab. Agnieszka Szudarek - USz

Dr Katarzyna Stańczak-Wiślicz - IBL PAN - Sekretarz