Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCA:

Prof. dr hab. Teresa KULAK – Uniwersytet Wrocławski

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Agnieszka Chlebowska – Uniwersytet Szczeciński

Prof. dr hab. Zofia Chyra-Rolicz – Uniwersytet Przyrod..-Human. w

Dr hab. prof. UwB Małgorzata Dajnowicz – Uniwersytet w Białymstoku

Dr Joanna Dufrat – Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Jadwiga Hoff – Uniwersytet Rzeszowski

Dr Agnieszka Janiak Jasińska – Uniwersytet Warszawski

Dr hab. prof. UO Barbara Kubis – Uniwersytet Opolski

Prof. dr hab. Krzysztof Makowski – UAM

Dr Dorota Mazurczak - UAM

Prof. dr hab. Cezary Kuklo - Uniwersytet w Białymstoku

Dr hab. Lida Michalska-Bracha

Dr Tomasz Perkowski – Uniwersytet Gdański

Dr Monika Piotrowska-Marchewa – Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz – Uniwersytet Opolski

Dr hab. Małgorzata Przeniosło - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Prof. dr hab. Regina Renz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Katarzyna Sierakowska – IH PAN

Dr hab. prof. UW Jolanta Sikorska-Kulesza – Uniwersytet Warszawski

Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – Uniwersytet Gdański

Dr hab. prof. UW Andrzej Szwarc - Uniwersytet Warszawski

Dr Grażyna Wyder – Uniwersytet Zielonogórski

 

Zespół Historii Kobiet

Aktualny zakres zadań na rok 2018:

1.      Złożony został w październiku  wniosek DUN na organizację konferencji w październiku    2018 r. w Białymstoku,  gdzie odbędzie się też  doroczne zebranie  członkiń i członków.

2.      Trwa kompletowanie referatów z konferencji  zorganizowanej   czerwcu  2017 r. w celu  przygotowania  materiałów do druku, na temat:  „Od starej panny do singielki. Problemy społecznego i obyczajowego statusu niezamężnych kobiet na przestrzeni wieków”.

3.      Ukaże się w  końcu  I kwartału  2018 r. roku tom z konferencji  odbytej  w Siedlcach na temat "Sukcesy  i  porażki. Historyczny kontekst  kobiecych  dążeń do samorealizacji"