Skład:

 

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof BACZKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Antoni BARCIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Urszula BORKOWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Stanisław BYLINA (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Jan DRABINA (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ryszard GŁADKIEWICZ (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Henryk GMITEREK (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)
dr Jerzy GRYGIEL (Uniwersytet Jagielloński)
dr Krzysztof KOWALEWSKI (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Jadwiga KRZYŻANIAKOWA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
dr hab. Paweł KRAS (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Anna PANER (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Idzi PANIC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Edward POTKOWSKI (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
dr Janusz SMOŁUCHA (Uniwersytet Jagielloński)

 

Zespół Historii Czech i Stosunków Polsko-Czeskich

Wydanie materiałów z konferencji  „Świat kobiet w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnej epoce nowożytnej”, która odbyła się w 2016 r. oraz przygotowanie kolejnej konferencji pod tytułem "Kościół w społeczeństwie w Czechach i w Polsce w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym". Konferencja odbędzie się w Krakowie we współpracy z Akademią Ignatianum. Tradycyjnie już w spotkaniach tych odbywanych cyklicznie co dwa lata bierze udział czołówka badaczy polskich i czeskich zainteresowanych naszą wspólną przeszłością. Jako zasadę też przyjęliśmy, że partnerami Zespołu są różne uniwersytety, a także instytucje takie jak instytuty naukowe czy muzea.