Skład:

 

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Wojciech IWAŃCZAK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Krzysztof BACZKOWSKI (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Antoni BARCIAK (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Urszula BORKOWSKA (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Stanisław BYLINA (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Jan DRABINA (Uniwersytet Jagielloński)
dr Ryszard GŁADKIEWICZ (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Henryk GMITEREK (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)
dr Jerzy GRYGIEL (Uniwersytet Jagielloński)
dr Krzysztof KOWALEWSKI (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Jadwiga KRZYŻANIAKOWA (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
dr hab. Paweł KRAS (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. dr hab. Anna PANER (Uniwersytet Gdański)
prof. dr hab. Idzi PANIC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Edward POTKOWSKI (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
dr Janusz SMOŁUCHA (Uniwersytet Jagielloński)