Skład Zespołów:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Członkowie:

prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki

prof. dr hab. Roman Michałowski