Skład Zespołów:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Cezary Kuklo

 

Członkowie:

prof. dr hab. Stanisław Sroka

prof. dr hab. Małgorzata Willaume