Skład Zespołów:

 

Przewodniczący:

prof. dr hab. Michał Tymowski

 

Członkowie:

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

prof. dr hab. Włodzimierz Stępiński