Skład Zespołów:

Przewodniczący:

prof. dr hab. Krzysztof Mikulski

Członkowie:

prof. dr hab. Włodziemierz Mędrzecki

prof. dr hab. Sobiesław Szybkiewski