PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)  [KNH PAN] 

Zastępczyni przewodniczącego - prof. dr hab. Urszula Augustyniak (UW)

 

CZŁONKOWIE:

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (Instytut Historii PAN Warszawa) [KNH PAN]

Dr hab. Konrad Bobiatyński (UW)

Prof. dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Lidia Korczak (UJ)

Dr hab. Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz (UAM) 

Prof. dr hab. Henryk Wisner (Instytut Historii PAN)

Dr Monika Jusupović (Instytut Historii PAN) sekretarz