Skład:

 

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

 

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:

prof. dr hab. Urszula Augustyniak

prof. dr hab. Henryk Lulewicz

 

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Marcel Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Tadeusz Bernatowicz (UW)

Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (UAM)

Dr Konrad Bobiatyński (UW)

Dr Adam Danilczyk (IH PAN)

Dr hab. Marek Ferenc (UJ)

Dr hab. Mariola Jarczyk, prof. UŚ (UŚ)

Dr hab. Jan Jurkiewicz, prof. UAM (UAM)

Dr Monika Jusupowić (IH PAN)

Dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Lidia Korczak (UJ)

Dr Krzysztof Kosarzecki (Biblioteka Narodowa)

Dr Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Adam Moniuszko (UW)

Dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, prof. UAM (Instytut Wschodni, Poznań)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN)

Prof. dr hab. Jan Tegowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Henryk Wisner (IH PAN)