Skład:

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Andrzej Zakrzewski

ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEGO:

prof. dr hab. Urszula Augustyniak

prof. dr hab. Henryk Lulewicz

CZŁONKOWIE:

Dr hab. Marcel Antoniewicz (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Dr hab. Tadeusz Bernatowicz (UW)

Prof. dr hab. Grzegorz Błaszczyk (UAM)

Dr Konrad Bobiatyński (UW)

Dr Adam Danilczyk (IH PAN)

Dr hab. Marek Ferenc (UJ)

Dr hab. Mariola Jarczyk, prof. UŚ (UŚ)

Dr hab. Jan Jurkiewicz, prof. UAM (UAM)

Dr Monika Jusupowić (IH PAN)

Dr hab. Tomasz Kempa (UMK)

Dr hab. Lidia Korczak (UJ)

Dr Krzysztof Kosarzecki (Biblioteka Narodowa)

Dr Marzena Liedke (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Karol Łopatecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr Adam Moniuszko (UW)

Dr hab. Krzysztof Pietkiewicz, prof. UAM (Instytut Wschodni, Poznań)

Prof. dr hab. Andrzej Rachuba (IH PAN)

Prof. dr hab. Jan Tegowski (Uniwersytet w Białymstoku)

Dr hab. Ewa Dubas-Urwanowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku)

Prof. dr hab. Henryk Wisner (IH PAN)

 

Komisja Lituanistyczna

Temat tegorocznej (25-26 września) – już XXVII konferencji Komisji: Metryka Wielkiego Księstwa Litewskiego – edytorstwo, możliwości wykorzystywania, perspektywy badawcze. Będzie to prezentacja badań poszczególnych dyscyplin historycznych nad archiwum państwowym Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie wykluczając wieku XIX i – nawet – XX. Wedle założeń wstępnych program  podzielono na 4 części, koncentrujące się na zagadnieniach: 1) edytorskich i warsztatowych 2) wyznaniowych 3) społecznych 4) kultury.

Podsumowaniem obrad ma być dyskusja na temat perspektyw edycji i dalszych badań, zarówno nad samą Metryką, jak i opartych na jej zawartości.

Przewidywania liczba uczestników: ogółem 60  (w tym referentów: 11); zagranicznych 20 (w tym referentów: 7).

Ponadto: wydanie kolejnego tomu "Rocznika Lituanistycznego", oraz prowadzenie na FB strony: https://pl-pl.facebook.com/Lithuano-Polonica-1692060567680122/