Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu kandydatów na ekspertów Komitetu Nauk Historycznych przy PAN.

Lista osób rekomendowanych na ekspertów Komitetu Nauk Historycznych:

1. Michał Kopczyński – kierownik Działu Badawczego Muzeum Historii Polski, Uniwersytet Warszawski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

2. Wojciech Kriegseisen – dyrektor Instytutu Historii PAN

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, 15 za, 2 przeciw.

3. Stanisław Lenard - nauczyciel dyplomowany w 42 Autorskim Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, członek Komisji Dydaktycznej przy ZG PTH

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

4. Czesław Osękowski – ekspert w zakresie historii najnowszej, Uniwersytet Zielonogórski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

5. Władysław Stępniak – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, wszystkie za.

6. Wiesław Władyka – publicysta związany z tygodnikiem „Polityka”, ekspert w zakresie historii najnowszej, Uniwersytet Warszawski

W głosowaniu tajnym oddano 17 głosów, 16 za, 1 przeciw.

 

Uprzejmie informuję, że dokonując wyboru specjalistów, Komitet uwzględnił wymagania określone przez ust. 5 artykułu 35 Ustawy o PAN z dnia  30 kwietnia 2010 r.