Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu Historii Książek i Bibliotek o następujących zadaniach badawczych:

- organizacja dwóch konferencji poświęconej historii książki i bibliotek w okresie staropolskim i w XIX w.,

 

Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCA:
prof. dr hab. Maria JUDA (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)

SEKRETARZ:
dr Grażyna PIECHOTA (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Paulina BUCHWALD-PELCOWA (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Iwona IMAŃSKA (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
prof. dr hab. Zoja JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
prof. dr hab. Małgorzata KOMZA (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Dariusz KUŹMINA (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Edward POTKOWSKI (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku)
prof. dr hab. Edward RÓŻYCKI (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
prof. dr hab. Hanna TADEUSIEWICZ (Uniwersytet Łódzki)
prof. dr hab. Janusz TONDEL (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

 

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.