Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu Studiów Słowiańskich i Wschodnioeurpejskich o następujących zadaniach badawczych:

- wydanie tomu studiów pt. Stan i perspektywy badań nad dziejami Słowiańszczyzny (w przygotowaniu)

- współpraca przy wydaniu materiałów dotyczących Komisji Edukacji Narodowej ze zbiorów Metryki Litewskiej

- włączenie się w organizację obchodów 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego

- prace nad przygotowaniem przeznaczonego dla studentów wydawnictwa źródłowego poświęconego problematyce słowiańskiej

 

Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCY:
prof. dr hab. Krzysztof MAKOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza),

SEKRETARZ:
dr Monika SACZYŃSKA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN),

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Jerzy BOREJSZA (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Wiesław CABAN (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy J. Kochanowskiego)
prof. dr hab. Antoni CETNAROWICZ (Uniwersytet Jagielloński)
dr Joanna GIEROWSKA-KAŁŁAUR (Instytut Historii PAN)
doc. dr hab. Andrzej JANECZEK (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
dr hab. Oleg ŁATYSZONEK (Uniwersytet w Białymstoku)
prof. dr hab. Władysław Andrzej SERCZYK (Uniwersytet Rzeszowski)
prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ (Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Lech TRZECIAKOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
prof. dr hab. Leszek ZASZTOWT (Instytut Historii Nauki PAN)

prof. dr hab. Janusz ŻARNOWSKI (Instytut Historii PAN)

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.