Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu Antropologii Historii o następujących zadaniach badawczych:

-          współwydawanie z Polskim Towarzystwem Historycznym czasopisma Rocznik Antropologii Historii

-          organizacja konferencji z cyklu Colloquia Anthropologia Historica

-          organizacja panelu dyskusyjnego z zakresu antropologii historii na XIX Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich w 2014 r.

-          inicjowanie i koordynowanie działalności translatorsko-wydawniczej monografii w zakresie antropologii historii

 

Skład Zespołu:

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Andrzej P. KOWALSKI, prof. UG

 

CZŁONKOWIE:

Dr Wojciech PIASEK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Jacek KOWALEWSKI (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Dr hab. Tomasz PAWELEC (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Dr hab. Marcin BROCKI (Uniwersytet Jagielloński)

Dr hab. Paweł ŻMUDZKI (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Marta KURKOWSKA-BUDZAN (Uniwersytet Jagielloński)

Dr Tomasz WIŚLICZ (Instytut Historii PAN)

Dr Barbara KLICH-KLUCZEWSKA (Uniwersytet Warszawski)

Mgr Rafał KLEŚTA-NAWROCKI (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

 

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.