Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu ds. Historii Miast o następujących zadaniach badawczych:

 

- Organizacja corocznych konferencji poświęconych dziejom miast w okresie przedprzemysłowym, na rok 2012 przewidziana jest konferencja „Miasto i ratusz”. Konferencje w następnych latach będą poświęcone problematyce komunikacji społecznej.

- Przygotowanie do opracowania 4-tomowego wydawnictwa o charakterze syntetycznym „Historia miast na ziemiach polskich w okresie przedprzemysłowym”; cz. I Ustrój i organizacja życia miejskiego; cz. II „Przestrzeń miejska; cz. III Społeczeństwo miejskie; cz. IV. Kultura duchowa i materialna.

 

PRZEWODNICZĄCY:

prof. dr hab. Zdzisław NOGA (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

CZŁONKOWIE:
prof. dr hab. Maria BOGUCKA (Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora)
prof. dr hab. Roman CZAJA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Wiesław DŁUGOKĘCKI (Uniwersytet Gdański)
dr Rafał EYSYMONTT (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Mateusz GOLIŃSKI (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Edmund KIZIK (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Gdański)

prof. dr hab. Cezary KUKLO (Uniwersytet w Białymstoku)

prof. dr hab. Halina MANIKOWSKA (Instytut Historii PAN, Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Krzysztof MIKULSKI (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Jerzy PIEKALSKI (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Marek SŁOŃ (Instytut Historii PAN)
prof. dr hab. Urszula SOWINA (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

prof. dr hab. Ryszard SZCZYGIEŁ (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)
prof. dr hab. Jacek WIJACZKA (Uniwersytet M. Kopernika)
prof. dr hab. Hanna ZAREMSKA (Instytut Historii PAN)

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.