Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu Studiów Numizmatycznych o następujących zadaniach badawczych:

- wydawanie czasopisma „Wiadomości Numizmatyczne”

 

PRZEWODNICZĄCY:

Dr hab. Borys PASZKIEWICZ, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego (przewodniczący)

CZŁONKOWIE:
Dr hab. Jarosław BODZEK, Uniwersytet Jagielloński,
Dr Mateusz BOGUCKI, Instytut Archeologii i Etnologii PAN,
Prof. dr hab. Aleksander BURSCHE, Uniwersytet Warszawski,
Prof. dr hab. Mariusz MIELCZAREK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
Prof. dr hab. Stanisław SUCHODOLSKI, członek czynny PAU.

 

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.