Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Zespołu ds. Historii Stosunków Międzynarodowych o następującym zakresie działalności:

- zorganizowanie konferencji naukowej i wydanie tomu studiów poświęconych genezie KBWE

- zorganizowanie konferencji naukowej i wydanie tomu studiów poświęconych polskim planom integracyjnym i federacyjnym oraz idei Międzymorza w okresie międzywojennym

 

Proponowany skład Zespołu:

Przewodniczący:
prof. dr hab. Andrzej SKRZYPEK (Uniwersytet Warszawski)

Członkowie:
dr hab. Wanda JARZĄBEK (Uniwersytet Warszawski)
prof. dr hab. Jadwiga KIWERSKA (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu)

prof. dr hab. Bogdan KOSZEL (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)
prof. dr hab. Józef ŁAPTOS (Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie)
prof. dr hab. Andrzej MANIA (Uniwersytet Jagielloński)

prof. dr hab. Piotr MADAJCZYK (Instytut Studiów Politycznych PAN, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Łazarskiego w Warszawie)

prof. dr hab. Marek MIKOŁAJEWSKI
prof. dr hab. Wojciech Franciszek ROJEK (Uniwersytet Jagielloński)
prof. dr hab. Stanisław SIERPOWSKI (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

prof. dr hab. Jacek TEBINKA (Uniwersytet Gdański)

x x x

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan zadań Zespołu i jego skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem zespołu w podanym wyżej składzie.