Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Komisji ds. Nagród i Wyróżnień o następującym zakresie działalności:

 

- przygotowywanie wstępnych opinii dla zebrania plenarnego Komitetu w sprawie:

a. kandydatów na członków rzeczywistych i członków korespondentów PAN z zakresu dyscypliny reprezentowanej przez Komitet

b. kandydatów do Akademii Młodych Uczonych PAN

c. przygotowanie wstępnych opinii do nagród naukowych instytucji rządowych i PAN z zakresu nauk historycznych

d. przygotowanie wstępnych opinii w sprawie odznaczeń państwowych i resortowych

 

Proponowany skład Komisji:

przewodniczący prof. dr hab. Cezary Kuklo;

członkowie: prof. dr hab. Stanisław Sroka, prof. dr hab. Małgorzata Willaume.

 

x x x

 

Po dyskusji zebrani zaopiniowali zakres działalności Komisji i jej skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem Komisji w określonym wyżej składzie.