Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt powołania Komisji ds. Kontaktów i Współpracy z Zagranicą o następującym zakresie działalności:

 

- utrzymywanie bieżących kontaktów z zagranicznymi instytucjami i ich przedstawicielami;

- upowszechnienie na arenie międzynarodowej wyników badań i prac naukowych historiografii polskiej;

- rozważenie istotnych problemów nauk historycznych i dyscyplin pokrewnych poprzez organizowanie dyskusji i konferencji międzynarodowych,

- udział w pracach nad przygotowaniami do Międzynarodowego Kongresu Historyków w Jinan (Chiny) w 2015 r.

 

Proponowany skład Komisji:

przewodniczący prof. Michał Tymowski;

członkowie: prof. Kazimierz Karolczak; prof. Włodzimierz Stępiński

 

x x x

 

Po dyskusji zebrani zaopiniowali zakres działalności Komisji i jej skład pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za powołaniem Komisji w określonym wyżej składzie.