Na zebraniu plenarnym KNH przy PAN przedstawiono członkom Komitetu projekt planu pracy o następującej treści:

 

Plan pracy Komitetu Nauk Historycznych przy PAN na rok 2012:

 

1. uchwalenie regulaminu Komitetu Nauk Historycznych

2. powołanie komisji i zespołów zadaniowych przy KNH na kadencję 2012-2015

3. działania na rzecz weryfikacji istniejących zasad parametryzacji jednostek naukowych w zakresie historii

4. podjęcie dyskusji o finansowaniu badań historycznych na tle innych dyscyplin

5. ocena kontaktów zagranicznych i stanu współpracy KNH z instytucjami zagranicznymi,

6. włączenie się do organizacji XIX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie

 

Zadania na rok 2012 i następne:

1. ustalenie zasad parametryzacji monografii z zakresu historii (ranking uzależniony od oceny wartości naukowej monografii wydawanych przez poszczególne oficyny wydawnicze w ciągu ostatnich 3 lat,

2. ocena stanu nauk historycznych i edukacji historycznej w Polsce w świetle reform szkolnictwa wyższego i nauczania w szkołach oraz negatywnych skutków kryzysu demograficznego.

 

x x x

 

Po dyskusji zebrani zaopiniowali plan pracy na rok 2012 pozytywnie. Oddano 17 głosów, wszystkie za przyjęciem projektu.